تماس با ما

آدرس:

ایستگاه مترو دروازه شمیران – اماکن تجاری
شماره تماس: ۵۵۵۰۰۰۶۶

 

علی اردستانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیریت کسب و کار

۰۹۳۵۳۱۶۱۶۱۸

جواد مختارزاده 

کارشناس ارشد مدیریت مالی – مدیریت حاسبداری

۰۹۳۵۳۱۶۱۶۰۰

مهدیه اردستانی

کارشناس گرافیک – مدیریت پشتیبانی

۰۹۳۵۳۱۶۱۶۰۰